Halloween to dzieło szatana!

Halloween to dzieło szatana!

Metropolita Gdański abp Leszek Sławoj Głódź ostro skrytykował modę na pogaństwo. Duchowny przestrzega przed świętowaniem Halloween: „Autor „Biblii Szatana” i twórca współczesnego satanizmu Anton Lavey stwierdził, iż noc z 31…