Studia podyplomowe dla maniaków designu

https://uniface.pl/wp-content/uploads/2019/04/student-3500990_1920.jpgStudia podyplomowe dla maniaków designu

Te studia to prawdziwa gratka dla maniaków nowoczesnego wzornictwa. To Design Management, podyplomowy kierunek oferowany przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Niebawem wystartuje czwarta edycja tychże studiów.

(Niestety) kierunek jest płatny – roczne czesne na „Projektowaniu wzorniczym w zarządzaniu rozwojem nowego produktu” wynosi 7 tys. zł rocznie. Egzaminów wstępnych tu nie ma. Decyduje kolejność zgłoszeń, a wniesienie opłaty za studia oraz złożenie w sekretariacie kompletu wymaganych dokumentów jest równoznaczne z przyjęciem – informuje SGH.

Co obejmuje program studiów? Design Management to łącznie 180 godzin zajęć dydaktycznych, w tym 120 godzin wykładów i 60 godzin zajęć warsztatowych.

Kto prowadzi zajęcia? Pracownicy naukowi SGH oraz Instytutu Wzornictwa Przemysłowego, a także projektanci wzornictwa z wieloletnim doświadczeniem rynkowym, łączący głęboką wiedzę teoretyczną z praktyczną znajomością zagadnień związanych z procesem rozwoju nowego produktu. Wśród wykładowców rzeczonego kierunku jest m.in. wzięty projektant Tomek Rygalik.

Komu przydadzą się te studia? O Design Managemencie powinni pomyśleć wszyscy ci, którzy w swojej działalności chcą się profesjonalnie zająć wzornictwem.

Szczegółowe info o kierunku znajdziecie tu: http://www.sgh.waw.pl/ksztalcen…

Brak komentarzy.

Dyskusja