GEFCO Polska wzmacnia środki ochrony w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19

https://uniface.pl/wp-content/uploads/2020/12/truck-3915063_1280.jpgGEFCO Polska wzmacnia środki ochrony w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19

GEFCO Polska jako lider branży logistycznej na skalę światową od momentu pojawienia się koronawirusa w Chinach, zmuszony był sprostać nowej sytuacji i zapewnić bezpieczeństwo swoim pracownikom oraz kontrahentom. Na potrzeby nowej sytuacji związanej z pandemią COVID-19 firma powołała specjalny zespół managerów, których rolą jest minimalizacja ewentualnych zagrożeń zdrowotnych.

Zespół kryzysowy w GEFCO składa się z siedmiu wysoko wykwalifikowanych osób, które na bieżąco monitorują zmieniającą się sytuację w kraju i na całym świecie. Jest ona niezwykle dynamiczna. Poszczególne państwa regularnie wdrażają nowe zasady, obostrzenia, ograniczenia w ruchu, uzależnione od liczby zachorowań. GEFCO trzyma rękę na pulsie, by zawsze móc natychmiastowo zareagować, dostosować się do bieżących zaleceń, bez narażania kogokolwiek na ryzyko zarażenia. Jednocześnie firma robi wszystko, by nie zawieść oczekiwań swoich klientów, kontynuując działania w zakresie podtrzymania ciągłości łańcucha dostaw.

Środki zapobiegawcze w stosunku do pracowników

GEFCO Polska dokłada wszelkich starań, by chronić zdrowie swoich pracowników oraz partnerów. Wszystkie osoby, których obowiązki mogą być wykonywane w formie zdalnej, zostały oddelegowane na „homeoffice”. Co więcej, firma wychodzi z założenia, że praca z domu nie powinna obciążać budżetu pracowników, dlatego zapewniła każdemu z nich niezbędny sprzęt oraz bezpieczne połączenie VPN z systemami GEFCO.

Osoby, których stanowisko wymaga jednak dojazdów do placówki otrzymały dodatki paliwowe do samochodów prywatnych lub auta służbowe. Wszystko po to, by pracownicy nie korzystali z usług komunikacji miejskiej.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa w związku z pandemią, stały się w firmie rutyną. Każdy, kto chce wejść na jej teren, musi poddać się obowiązkowej kontroli temperatury ciała, zakryć usta i nos maseczką lub przyłbicą. Wszyscy pracownicy muszą być również w posiadaniu rękawiczek jednorazowych. GEFCO regularnie przypomina o odpowiedniej higienie, myciu rąk, a także zapewnia szkolenia z prawidłowego zakładania i zdejmowania zarówno rękawiczek, jak i maseczek, by podczas tych czynności nie doszło do kontaktu z drobnoustrojami.

Firma dba o minimalizację rozprzestrzeniania się ewentualnych wirusów, dlatego wprowadziła zasadę „otwartych drzwi”. We wszystkich, co do których nie można jej zastosować, systematycznie odkażane są klamki. Często powtarzana dezynfekcja dotyczy także poręczy na klatkach schodowych, włączników światła i wszystkich przedmiotów dotykanych przez wiele osób.

Wsparcie partnerów w walce o zdrowie

W związku z tym, że GEFCO Polska stara się zapewnić bezpieczeństwo wszystkim, z którymi współpracuje, ściśle przestrzega zasad dotyczących posiadania przez kierowców środków ochrony indywidualnej. Firma gwarantuje pomoc w uzyskaniu przez partnerów odpowiedniej ilości maseczek i rękawiczek jednorazowych lub zapewnia ich dostarczenie.

W GEFCO znalazło swoje miejsce wiele punktów do dezynfekcji, a przekazywanie dokumentów i załatwianie wszelkich formalności zostało dostosowane do obecnej sytuacji. Kierowcy oraz pracownicy mają ze sobą minimalny kontakt. Podobnym założeniem kierowano się koordynując również system zmianowy wśród pracowników magazynu.

GEFCO Polska robi wszystko, by zachować ciągłość dostaw i nie zawieść nikogo, dbając przy tym o bezpieczeństwo poszczególnych jednostek. Więcej informacji uzyskasz na stronie GEFCO. Tylko właściwe podejście do tematu pandemii może uchronić nas przed zdrowotnymi i gospodarczymi konsekwencjami rozprzestrzeniania się wirusa.

Brak komentarzy.

Dyskusja