Studenckie życie jest OK! donosystudenckie@uniface.pl

Uniwerki do lamusa. Studenci wolą politechniki

Uniwerki do lamusa. Studenci wolą politechniki
Program wspierania kierunków technicznych przyniósł skutek. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyliczyło, że wśród kandydatów na studia w roku akademickim 2010/2011 największą popularnością cieszyły się politechniki. Na każde wolne miejsce na politechnikach przypadło 3,9 kandydatów, w uniwersytetach 3,5 - informuje serwis internetowy ministerstwa. Resort nauki przez ostatnie kilkanaście miesięcy stawał na głowie, żeby zachęcić młodych do studiowania kierunków technicznych. Telewizyjne spoty maglowane do obrzydzenia i cała masa różnych ogłoszeń przyniosły wymierne efekty. – Maturzyści naprawdę polubili kierunki techniczne. To efekt naszej szerokiej promocji studiów kluczowych dla rozwoju naszej gospodarki – chwali się minister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Barbara Kudrycka. – Duże znaczenie miało ogromne zaangażowanie samych uczelni w poprawę jakości kształcenia, nieustanne wzbogacanie oferty dydaktycznej oraz tworzenie nowoczesnych programów studiów. Pomógł także rządowy program tzw. kierunków zamawianych, w którym od 2008 roku dofinansowujemy studia techniczne strategiczne dla polskiej gospodarki, ich studenci uzyskują nawet 1000 zł stypendium miesięcznie – dodaje minister. Podkreśla, że możemy dziś mówić już nie tylko o systematycznym rozwoju kierunków technicznych, ale także o istotnej poprawie struktury kształcenia w Polsce. – To sygnał wyczekiwany przez polską gospodarkę – zaznacza minister. Ciekawe, czy absolwenci studiów technicznych za kilka lat rozruszają niemrawą po Euro 2012 polską gospodarkę. Jedno jest pewne - inżynier zawsze znajdzie pracę. A polonista? Przypomnijcie sobie "Dzień Świra". Najpopularniejsze kierunki studiów (według liczby kandydatów): 1. Zarządzanie – 37743 2. Budownictwo – 30944 3. Pedagogika – 30414 4. Prawo – 26943 5. Informatyka – 25435 6. Ekonomia – 24539 7. Finanse i rachunkowość – 19997 8. Inżynieria środowiska – 19370 9. Administracja – 19255 10. Psychologioa – 19021 11. Filologia, specjalność: filologia angielska – 17529 12. Zarządzanie i inzynieria produkcji – 16806 13. Turystyka i rekreacja – 15339 14. Mechanika i budowa maszyn – 15192 15. Automatyka i robotyka – 14207 16. Geodezja i kartografia – 13857 17. Biotechnologia – 13836 18. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – 13621 19. Gospodarka przestrzenna – 13087 20. Ochrona środowiska – 12918 Najpopularniejsze typy uczelni: Techniczne – 3,9 Uniwersytety – 3,5 Rolnicze – 3,5 Ekonomiczne – 2,8 Uczelnie wychowania fizycznego – 2,5 Uczelnie pedagogiczne – 2,5 Państwowe wyższe szkoły zawodowe – 1,3 Źródło: MNiSW
Źródło: http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/aktualnosci/aktualnosci...