Studenckie życie jest OK! donosystudenckie@uniface.pl

Marzysz o pracy w branży IT? Przeczytaj koniecznie!

Marzysz o pracy w branży IT? Przeczytaj koniecznie! Przejdź do galerii
Amerykańska Izba Handlowa w Polsce (AmCham) przeprowadziła badanie mające na celu sprawdzenie przyszłych potrzeb rekrutacyjnych amerykańskich firm IT działających w Polsce. Pracodawcy w branży IT mają największe potrzeby rekrutacyjne w następujących obszarach informatyki: bazy danych, rozwiązania mobilne oraz badanie jakości/testowanie. Ta informacja pozwoli różnym grupom (obecnym studentom - przyszłym absolwentom, profesorom i uczelniom) dowiedzieć się, jakie umiejętności amerykańskie firmy IT działające w Polsce będą wymagać od przyszłych pracowników. AmCham zrzesza przodujące amerykańskie firmy IT działające na rynku polskim, do jej członków należą m.in. Cisco, Dell, HP, IBM, Intel oraz Microsoft. Na pytanie odnośnie obszarów IT, firmy amerykańskie odpowiedziały, że będą wymagać wiedzy z następujących obszarów (według kolejności): bazy danych (63%), rozwiązania mobilne oraz badanie jakości/testowanie (po 53%), Business Intelligence oraz wsparcie dla użytkowników (po 47%), eCommerce / Web 2.0 oraz sieci LAN/WAN (po 42%). Design/projektowanie nie jest dużym priorytetem dla firm amerykańskich. Na umiejętności projektowania w programie Rational wskazało natomiast 21% ankietowanych. A jedynie 16% firm będzie potrzebowało osób znających program Oracle Designer. Najmniej popularne programy to Enterprise Architect (11%) oraz Select i Together (po 5%). Inne programy uzyskały 0% w ankiecie. Wśród narzędzi i środowisk programistycznych największą popularnością cieszą się programy z rodziny C, C#, C++ oraz Java, Javascript (po 63%), następnie SQL (58%) oraz ASP, ASP.net; NET, XML (po 42%). Wśród baz danych, największą popularnością na rynku polskim wśród firm amerykańskich cieszy się MS SQL Server (68% respondentów odpowiedziało „tak”). W następnej kolejności znajduje się MySQL (53%) oraz Oracle (37%) i Postgress (26%). W dziedzinie aplikacji serwerowych, taka sama ilość firm odpowiedziała, że będzie wymagać od przyszłych pracowników Microsoft IIS oraz WebSphere Application Server (po 37%). Oracle Internet Application Server uzyskał wynik 32%. Wśród systemów operacyjnych i technologii infrastrukturalnych, najwięcej firm zaznaczyło wymaganie znajomości następujących systemów: Windows (58%), Linux (47%) oraz UNIX Inne i Windows Mobile/Phone po 37%. Cisco zdobyło 32%, HP – networking 26%, a Apple tylko 21%. Najwięcej firm wymaga znajomości metodologii Scrum – 47%. A jeśli chodzi o narzędzia i środowiska testowe lista wygląda następująco: Rational, Merkury, Compuware oraz Qplace, odpowiednio 32%, 16%, 5%, 0%. Wśród sieci największą popularnością cieszą się pracownicy znający Switche LAN (58%), Routery (53%), Firewalle (42%) oraz sieci firmy CISCO (37%). Switche SAN uzyskały odpowiedź jedynie od 16% badanych firm. IDS, Access Survey, 3COM oraz NOKIA uzyskały po 5%. Firmy będą wymagać znajomości następujących systemów: Intel Servers (37%), HP (26%) oraz IBM i SUN po 21%. Systemy RISC Servers odnotowały zainteresowanie 11%. EMC oraz MaxData uzyskały po 5%. Warto zwrócić uwagę na pytanie o umiejętności miękkie: Mając dwóch jednakowo wykwalifikowanych kandydatów, które z poniższych umiejętności odegrałyby decydującą rolę w procesie rekrutacji? Ankietowani byli proszeni o wybranie maksymalnie dwóch odpowiedzi. Najwięcej osób odpowiedziało, że wybrałoby umiejętność kreatywnego rozwiązywania problemów (63%). Umiejętności interpersonalne wybrało 58% respondentów. Do trzech najwyżej cenionych cech należy również praca z zespole (53%). Skuteczna komunikacja oraz Business English zdobyły po 47%, etykieta biznesowa 21%. Najmniej potrzebna na rynku pracy w sektorze IT okazała się umiejętność negocjacji (16%). Badanie „Potrzeby IT w przyszłości” zrealizowano w dniach 1 marca – 30 marca, 2011. Miało ono na celu zbadanie przyszłych potrzeb rekrutacyjnych amerykańskich firm IT działających w Polsce. W sondażu wzięło udział 19 firm z sektora IT.

Komentarze (1)

Vlad 02.09.2013 Zgłoś
wreszcie jakis mniej lub bardziej- ale jednak przydatny artykul.
Odpowiedz
0